Psychoterapie dětí (8-12)

Do péče přijímáme děti zhruba od 6 až 8 let věku. Vhodnost a typ psychoterapie se určuje na vstupní diagnostické konzultaci, na níž je nutná přítomnost alespoň jednoho rodiče. Psychoterapeutická léčba poté zahrnuje práci přímo s dítětem a také pravidelné konzultace pro rodiče. Využíváme především metodu kognitivně behaviorální terapie zaměřené na děti.

Časté psychické potíže u dětí

Děti trpí podobnými formami psychických obtíží jako dospělí. Projevy těchto onemocnění jsou ale často odlišné. Rodiče naše služby vyhledávají zejména v těchto případech:

 • psychosomatické problémy (časté bolesti břicha, hlavy, vyčerpání)
 • úzkost a nadměrné obavy
 • neschopnost integrace do kolektivu vrstevníků
 • nervozita
 • prožité trauma
 • agresivita
 • ADHD a další poruchy soustředění a pozornosti
 • neposlušnost
 • sebepoškozování
 • rozvod či rozpad rodiny
 • poruchy spánku, noční můry a děsy
 • noční pomočování

Specifika dětské psychoterapie

Dětská psychoterapie má jedno základní specifikum. Na rozdíl od dospělých dítě na terapii nepřichází na základě vlastního rozhodnutí, ale na žádost rodičů či dalších osob. V terapii se proto uplatňují primárně nedirektivní metody, rozhovor hrou, nácvik relaxace, práce na motivaci ke změně, porozumění vlastním emocím a jejich regulace pomocí kreativních metod (kresba, stavění, hra) a především práce s dětskou obrazotvorností.

Ta je často mocným nástrojem změny, protože je pro děti primární schopností, kterou aktivně využívají po celý den. Nevhodný tlak narušuje terapeutický proces a u dítěte často posiluje nežádoucí chování, kterému je třeba nejdříve porozumět a poznat jeho skrytý motiv.

Velmi důležitá součást terapie jsou právě i konzultace s rodiči a vysvětlení kontextu problémů jejich dítěte a tzv. psychoedukace (vhodné a nevhodné formy chování k dítěti s ohledem na jeho psychický problém). V další fázi můžeme dítě začít posilovat a učit odolnosti na přiměřený stres a upravovat jeho emoční prožívání i chování.

Jde o stejný princip jako u léčby natrženého svalu - nejprve regenerace a potom posilování. Snaha o posílení poraněného svalu vždy stav zhorší.

Kvalitní odborná psychoterapie může dítěti poskytnout cennou a nezapomenutelnou zkušenost na celý další život.