Hraniční porucha osobnosti

Na klinice Adicare se specializujeme na léčbu hraniční poruchy osobnosti i dalších osobnostních poruch. Při terapii využíváme především metodu Dialekticko-behaviorální terapie (DBT) Schematerapie a klasické kognitivně behaviorální terapie (DBT). Odborná psychoterapie je při léčbě hraniční poruchy osobnosti stěžejní. V odůvodněných případech lze psychoterapeutický proces podpořit šetrnou medikací.

Hraniční porucha osobnosti je však diagnosticky velmi nadužívaná jednotka, často se zaměňuje s různými poruchami úzkostného spektra, reakcí na prožité trauma, osobnostní nezralost atd. U HPO je proto nesmírně důležitá správná diagnostika a cílená terapie. Hraniční rysy osobnosti totiž má mnoho lidí a nemusí se jednat přímo o tuto poruchu. Zároveň jeden z neznámějších symptomů HPO – automutilace (sebepoškozování) – může být průvodním rysem řady jiných psychických potíží a není nutným ukazatelem na tuto poruchu osobnosti.

Podrobné informace o příznacích a léčbě hraniční poruch osobnosti, včetně orientačního testu (nenahrazuje diagnostiku) naleznete ZDE