Psychiatrie pro mládež

Komplexní psychiatrické vyšetření nabízíme ve formě osobního setkání s mladistvým a jeho zákonným zástupcem nebo ve online formě, tedy přes videohovor. V rezervačním kalendáři prosím zvolte odpovídající možnost. Následné kontroly mladistvý absolvuje sám, v případě nutnosti další konzultace s rodiči je psychiatr kontaktuje.

Cílem psychiatrického vyšetření je posouzení vhodnosti nasazení medikace u mladistvého pacienta. Zde je třeba, aby odborný lékař postup pečlivě zvážil a aby případná farmakoterapie vždy doplněna psychoterapií, která hraje v případě léčby psychických obtíží adolescentů vždy stěžejní roli. Dále je třeba pracovat s preparáty, které jsou moderní, maximálně šetrné a nevyvolávají závislost. Farmakoterapii je třeba kombinovat s psychoterapií, aby se léky nestaly trvalým řešením a aby měl mladistvý možnost zpracovat a změnit myšlenkové, emoční i behaviorální dysfunkční vzorce. Podobně jako u dospělých nemůže ani u mládeže psychiatr roli psychoterapeuta suplovat.

Vstupní psychiatrická konzultace pro mládež (po završení 15 let věku) se skládá ze dvou částí a trvá až 90 minut. V první části vyšetření hovoří lékař s mladistvým o samotě, poté následuje zhruba půlhodinová konzultace s rodiči či zákonným zástupcem. V případě, že preferujete léčbu online, je třeba zajistit, aby měl mladistvý pacient během první části zajištěnu místnost, v níž má naprosté soukromí a důvěrný rozhovor nebude rušen. Recepty na léky poté psychiatr odesílá formou SMS.

Péče o duševní zdraví mládeže pod jednou střechou

  • Rychlé termíny objednání
  • Okamžitá pomoc
  • Citlivý a respektující přístup k mladistvým
  • Úzká spolupráce s psychoterapeutem
  • Nácviky dechových a svalových strategií
  • Cílem je minimalizovat potřebu medikace

Služby podléhají přímé platbě klientů dle platného ceníku, k prvnímu vyšetření není třeba žádanka či doporučení jiného lékaře. Z důvodu udržení kvality poskytované zdravotní péče nelze standardně předepisovat recepty bez řádného kontrolního vyšetření, např. pouze na základě mailové či telefonické výzvy klienta. Intervaly mezi kontrolními vyšetřeními činí maximálně tři měsíce, výjimky stanovuje lékař.