ADHD a ADD diagnostika a terapie

Diagnostikujeme ADHD i ADD u dospělých a mládeže od 12 let. Poskytujeme speciální kognitivně behaviorální programy pro terapii ADHD. Léčbu můžeme dle individuálního posouzení podpořit i psychiatrickou medikací. Psychiatrickou péči poskytujeme dospělým a nezletilým od 15 let.

 
 

 
 

Co to je ADHD a ADD?

ADHD i ADD jsou neurovývojové poruchy, jejichž hlavním příznakem jsou poruchy pozornosti, soustředění a krátkodobé paměti. V případě ADHD se přidružuje ještě hyperaktivita. Tyto potíže se začínají ukazovat již v dětství,kdy jsou hlavním projevem poruchy chování a snížená schopnost přizpůsobit se školnímu řádu. U části mladistvých se v pubertě a adolescenci symptomy zmírní. Určitá část populace si ale přenáší ADHD/ADD do dospělosti, kdy jim působí obtíže nejen v pracovním a osobním životě, ale narušuje i celkovou kvalitu duševního prožívání. Tato porucha, která nijak neovlivňuje inteligenci a kreativitu jedince, pak vede ke snížení sebejistoty a negativnímu sebeobrazu postiženého.

Diagnostika ADHD a ADD u mládeže a dospělých

Základním kamenem terapie ADHD i ADD je správná diagnostika. Typické příznaky poruchy pozornosti v dospělosti jsou prokrastinace, snížená schopnost dokončovat úkoly, zapomínání a ztrácení věcí běžné denní potřeby, vnitřní neklid, obtížnost udržet si řád ve věcech v denním režimu, zvýšená impulsivita a mnoho dalších. Je ale třeba diagnosticky odlišit ADHD od snížené funkce prefrontálního kortexu (tedy pozornosti, krátkodobé paměti, plánování, rozhodování atd.), které mohou být symptomem deprese, úzkostných poruch nebo silného psychického vyčerpání. Zároveň je třeba mít na paměti, že ADHD i ADD mohou zapříčiňovat úzkosti a deprese.

Komplexní klinicko-psychologická diagnostika ADHD i ADD trvá přibližně čtyři hodiny a vykazuje přesnost ve výsledcích. Součástí zkrácené diagnostiky i klinicko-psychologického vyšetření je i návrh možné další léčby.

Terapie ADHD a ADD

Mnohé studie potvrzují, že nejeefektivnější psychoterapeutickou metodou pro léčbu ADHD i ADD je kognitivně behaviorální terapie. Cílem KBT je změnit myšlenky a chování, které posilují škodlivé účinky poruchy, a to tak, že se lidé naučí techniky, jak zvládat hlavní příznaky. Cílem KBT je také pomoci lidem zvládat emoce, jako je úzkost a deprese, a zlepšit jejich sebevědomí.