Co to je klinicko-psychologické vyšetření?

Klinicko-psychologické vyšetření pro děti (od 12 let) a dospělé je v současné době nejpřesnější diagnostickou metodou, která se využívá v rámci psychiatrie, psychologie nebo psychoterapie. Je to časově náročnější vyšetření, které je ale velice efektivní, protože představuje detailní a objektivní podklad pro další cílenou práci psychiatra a psychoterapeuta.

Klinicko – psychologická diagnostika má čtyři části a klient musí počítat se dvěma návštěvami.

 1. Diagnostický rozhovor (1 hodina) 

 2. Testové metody (2 hodiny), které je nutné rovněž absolvovat přímo na klinice

 3. Další cca 2-3 hodiny poté věnuje psycholog vyhodnocení testu a přípravě zprávy. Tuto zprávu obdrží klient nejpozději do 14 dnů  

 4. Konzultace výsledků s odborníkem

Na základě této diagnostiky lze potvrdit přítomnost různých druhů psychopatologie. Diagnostikujeme především:

 • hraniční poruchu osobnosti 

 • další poruchy osobnosti 

 • psychotické rysy osobnosti 

 • schizofrenní onemocnění

 • depresivní poruchy

 • úzkostné poruchy

 • ADHD

 • Aspergerův syndrom

 • další poruchy autistického spektra

 • posttraumatickou stresovou poruchu

 • PTSD a další postraumatické stresové poruchy

 • dysharmonický vývoje osobnosti (poruchu osobnosti lze diagnostikovat až v 18 letech)

 • poruchy chování u dětí a mladistvých

 • poruchy příjmu potravy (především anorexii)

 • poruch v rámci úzkostného spektra

 • ADHD

 • posttraumatické stresové poruchy

 • poruchy chování

 • poruchy příjmu potravy

Odhalení patologických osobnostních rysů může být v průběhu terapie zdlouhavé a problematické. Základem mnoha dílčích symptomů, jako je např. sebepoškozování, psychogenní přejídání, impulsivní nadužívání návykových látek, přetrvávající vztahové problémy, agresivita apod., bývá právě určitá osobnostní patologie. Bez přesného určení této příčiny se může terapie míjet účinkem a postrádat efektivitu.

Díky psychodiagnostice může být terapeutický proces rychlejší a efektivnější. To se týká i případného nasazení vhodné medikace.